Anunț

Vă solicităm să prezentați la Primăria Cupșeni, în cel mai scurt timp, copie de pe Titlul de proprietate teren forestier(pădure) cât și copie de pe actul de deces al titularului, în cazul în care acesta este decedat sau copie de pe actul de identitate. Conform prevederilor legale, dacă actele solicitate nu vor ajunge la noi pentru ale redirecționa spre O.C.P.I., proprietățile se vor întăbula pe Statul Român! Vă mulțumim pentru buna colaborare!

29.07.2020

Accesibilitate