Anunț pentru locuitorii comunei

Vă informăm că pentru a beneficia de întăbulare gratuita este necesar să colaborați cu noi și să aduceți copie de pe actele de identitate, (acei ce nu ați adus), copie de pe certificatele de deces a persoanelor decedate care au emise titluri de proprietate pe teren cu vegetație forestieră(pădure), iar acolo unde titlul de proprietate este emis și titularul este in viață să prezinte copie de pe actul de identitate. Vă mulțumim pentru înțelegere!

27.07.2020

Accesibilitate