Anunț Rectificări Cadastru

În urma rectificărilor făcute de către dvs, ați primit prin poștă procesele-verbale: unora admise cererile, altora respinse, din varii motive. Cei ce nu sunteți mulțumiți de răspunsuri, aveți posibilitatea să depuneți contestație în instanță.

Cei ce ați luat legătura cu avocații, vi s-au solicitat adeverințele corespunzătoare CF-urilor provizorii. Vă aduc la cunoștință că aceste adeverințe le puteți obține de la OCPI Tg.Lăpuș sau OCPI Baia Mare.

Lucia Butcure - Primar

12.01.2022

Accesibilitate