Termeni si conditii

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Primaria Comuna Cupseni cu sediul in sat Cupseni, com. Cupseni, Str. Principala, nr. 23, jud. Maramures,  inregistrata  la  Registrul  Comertului, cod de inregistrare fiscala  3694969,  in  calitate  de  operator  si  imputernicit, prelucreaza  date  cu  caracter  personal in baza consimtamantului dumneavoastra, in scop de reclama, marketing, publicitate, statistici, comunicatii electronice, vanzare.

Datele   cu   caracter   personal   furnizate   vor   fi   stocate   si   prelucrate   pana   la   revocarea   consimtamantului. Primaria Comunei Cupseni respecta confidentialitatea identitatii utilizatorilor paginii de internet a societatii.  In  general,  utilizatorii  pot  vizita www.comuna-cupseni.ro  fara  a  comunica  societatii  identitatea lor sau a dezvalui orice informatii personale despre ei insisi. 

Exista  situatii  in  care  Primaria Comunei Cupseni  poate  avea  nevoie  de  informatii  referitoare  la  utilizatori,  de  natura  celor  privind  numele,  telefonul  si adresa  de  e-mail.  Utilizatorului  i  se  va  solicita sa ofere aceste informatii in mod voluntar.  

Primaria Comunei Cupseni  va  lua  toate  masurile  de  siguranta  necesare  pentru  a  proteja  informatiile pe care utilizatorii le comunica societatii. Primaria Comunei Cupseni  nu  va  vinde  informatiile  personale  ale  utilizatorilor  nici  unei  alte  societati  sau  agentii  terte  sau  persoane  si  nu  va  comunica/publica  asemenea  informatii,  cu  exceptia  cazurilor  in  care  o  asemenea  cerinta  emana  din  lege,  de  la  autoritati  competente  de  supraveghere. 

Conform Regulamentului (UE)2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 aveti garantat dreptul de a solicita  operatorului,  informatii  in  ceea  ce  priveste  datele  cu  caracter  personal  referitoare  la  persoana  vizata,  accesul  la  acestea,  rectificarea  sau  stergerea  acestora  sau  restrictionarea prelucrarii  si a dreptului de a va opune prelucrarii, precum si a dreptului la portabilitatea datelor; dreptul  de  a  retrage  consimtamantul  in  orice  moment,  dreptul  de  a  depune  o  plangere in  fata unei autoritati de supraveghere. 

Dreptul de acces al persoanei vizate.
Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza date cu caracter personal, categoria acestora, scopul, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi prelucrate datele care o privesc si drept de acces la datele respective.
Dreptul la rectificare

Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc si completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.
Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

Persoana  vizata  are  dreptul  de  a  obtine  din  partea  operatorului  stergerea  datelor  cu  caracterpersonal  care  o  privesc,  fara   intarzieri  nejustificate,  iar  operatorul  are  obligatia  de  a  sterge datele  cu  caracter  personal,  fara   intarzieri  nejustificate,  in  cazul  in  care  persoana  vizata  isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii
Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii, in situatia in care se contesta exactitatea datelor; daca prelucrarea este ilegala iar persoana vizata se opune stergerii, solicitand restrictionarea utilizarii datelor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scop de prelucrare, iar persoanei vizate i se solicita pentru aparea unui drept in instanta; s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si  are  dreptul  de  a  transmite  aceste  date  altui  operator,  fara   obstacole  din  partea  operatorului  caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant.  Persoana  vizata  are  dreptul  ca  datele  cu  caracter  personal  sa  fie  transmise  direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii, daca privesc marketingul direct. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.
Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.
Nu se aplica in cazul in care decizia:
a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date;
b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
c) are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.Mai multe informatii despre Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea  ce  priveste  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  si  privind  libera  circulatie  a  acestor  date  si  de  abrogare  a  Directivei  95/46/CE  (Regulamentul  general  privind  protectia  datelor)  regasiti aici.

Accesibilitate